FMT-001

  • Comarca: Anoia
  • Tipus d'immoble: Masoveria
  • Tipus de masoveria: urbana, només l'edifici
  • Estat: Necessita obres de reforma (millora, modernització, adaptació, adequació o reforç)