FMT-003

  • Comarca: Anoia
  • Tipus d'immoble: Masia
  • Tipus de masoveria: Masoveria urbana (només l'edifici)
  • Estat: Necessita obres de rehabilitació (adequació estructural i funcional)