FMT-016

  • Comarca: Ripollès
  • Tipus d'immoble: Masoveria al centre del poble
  • Tipus de masoveria: Masoveria urbana amb accés a les terres del voltant
  • Estat: Té les mínimes condicions necessàries per a viure-hi