FMT-017

  • Comarca: Alt Camp
  • Tipus d'immoble: Masoveria
  • Tipus de masoveria: Masoveria rural amb explotació
  • Estat: Necessita obres de conservació, reparacions i manteniment