FMT-018

  • Comarca: la Garrotxa
  • Tipus d'immoble: Masoveria
  • Tipus de masoveria: Masoveria rural sense explotació
  • Estat: Necessita obres de rehabilitació (adequació estructural i funcional)
  • Instal·lacions: Aigua de la xarxa comunitària i electricitat de la xarxa