FMT-023

  • Comarca: Baix Llobregat
  • Tipus d'immoble: Masoveria
  • Tipus de masoveria: Masoveria rural sense explotació agrària
  • Estat: Té les mínimes condicions necessàries per a viure-hi
  • Instal·lacions: Electricitat de la xarxa i aigua de pou