FMT-031

  • Comarca: la Selva
  • Tipus d'immoble: Masoveria
  • Tipus de masoveria: Masoveria rural amb explotació agrària (1 hectàrea)
  • Estat: Té les mínimes condicions necessàries per a viure-hi
  • Instal·lacions: Electricitat de la xarxa, aigua de pou