AJUNTAMENTS

Catàleg de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o de preservació