AMICS DE LA MASIA DE LA FUNDACIÓ MAS I TERRA

Nom i cognoms
Document d'identitat
Adreça
Codi postal
Població
Comarca
Telèfon
Telèfon mòbil
Correu electrònic
Compte corrent
(20 dígits )

Quota 20,00 euros anuals, deduïbles com a donació en la declaració de l'IRPF (25%) i l'Impost de Societats (35%)

Formar part dels Amics de la Masia dóna dret a rebre informació de les activitats de la Fundació i de l'actualitat del món de les masies i rebre semestralment Mas i Terra. Butlletí del món de la masia.

En compliment de la LOPD (Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre), la Fundació Mas i Terra us informa que les vostres dades seran incorporades en un fitxer anomenat "Amics de la Masia". Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit a la Fundació Mas i Terra. Escola de Pegueroles, s.n. 25286 Navès (Solsonès)