33

Objectius

44

Els objectius del projecte són inventariar, fer conèixer i recuperar el patrimoni arquitectònic propi d'aquestes comarques, en ocasions humils i senzill, però clar exponent d’un modus vivendi dels nostres avantpassats que vivien a la terra i per la terra, mostra de la saviesa mil·lenària transmesa de generació en generació pel que fa als materials emprats en la construcció dels habitacles, mostra de la irrefutable simbiosi i equilibri que hi ha entre l’arquitectura i el seu entorn.


INVENTARIAR


FER CONÈIXER

RECUPERAR EL PATRIMONI