ESTUDI DE LA MASIA DELS PAÏSOS CATALANS

 • Elaboració d'un inventari de totes les masies i cases de pagès, per a conèixer-ne el nombre i l'estat exacte.
   
 • Identificació i registre d'aquests béns immobles. L'elaboració d'aquest inventari permet dues coses: fer conèixer el patrimoni i els seus valors a través d'un estudi i utilitzar aquesta eina de base per a l'establiment de plans de protecció, rehabilitació i revitalització.
   
 • Promoure l'establiment d'actuacions concretes de preservació, conservació i rehabilitació d'aquest patrimoni.
   
 • Realització d'un estudi científic que aporti les bases tècniques i històriques per a ajudar a rehabilitar les cases d'acord amb les construccions típiques de la comarca a analitzar. Aquesta necessitat s'emmarca en el respecte al paisatge i la identitat històrica dels edificis i en la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

 • Ensenyar a recuperar i valorar el patrimoni de les cases de pagès i fomentar la sensibilització envers aquests béns com a part integrant del patrimoni etnològic del país i de la història de les nostres famílies.