Estudi de l'arquitectura rural del Barcelonès

 

 

 

Les masies han ocupat un lloc destacat a la vida quotidiana i sempre han estat lligades al passat històric, fins i tot donant fe d'esdeveniments. Conserven un significat cultural que ens acosta al passat del seu entorn i de les quals podem descobrir valors diversos: tenen un valor sociològic que reflecteix les formes de vida de l'home al llarg del temps; un valor artístic com a obra d'artesania humana i manifestació de diferents estils; i una càrrega simbòlica que es manifesta en la decoració, els materials utilitzats, la tipologia i les formes.

Les activitats programades són:  

•  La recopilació, anàlisi i avaluació dels inventaris patrimonials existents per a proposar la seva actualització i la realització dels inexistents. Elaboració d'un diagnòstic de tots els inventaris, bibliografia i estudis patrimonials existents. Anàlisi i avaluació d'aquests estudis per a establir-ne les necessitats d'ampliació, revisió i actualització, així com les mancances i la proposta de realització dels inexistents. Així, els nombrosos treballs existents, o en fase de realització, iniciats per particulars, grups o entitats podrien ser sistematitzats i constituir un fons unificat, consultable per a tot tipus d'estudis posteriors, fins i tot la creació de xarxes de treball estables i arrelades en el territori.

•  L'elaboració d'un inventari de les construccions corresponents a l'arquitectura rural d'aquestes zones, per a conèixer-ne el nombre i l'estat exacte. El punt de partida serà el Nomenclàtor de l'any 1860 que conté un relació de les cases i masies existents en aquesta data, es localitzaran i identificaran. D'acord amb les dades contingudes en el Nomenclàtor de la província de Barcelona de 1860 el nombre de masies a la comarca del Barcelonès era de 818, repartides com es detallen a continuació:

Badalona

133

l'Hospitalet de Llobregat

128

Sant Adrià del Besòs

15

Santa Coloma de Gramenet

16

Barcelona

85

les Corts

52

Gràcia

23

Horta

25

Sant Andreu

55

Sant Gervasi de Cassoles

36

Sant Martí de Provençals

113

Sants

76

Sarrià

61

TOTAL

818

•  La realització d'un estudi científic que aporti les bases tècniques i històriques de les construccions típiques d'aquestes zones, per tal d'ajudar a les futures intervencions. Aquesta necessitat s'emmarca en el respecte al paisatge i la identitat històrica dels edificis i en la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

•  La difusió de l'estudi.

Projecte realitzat amb la col·laboració de: