Estudi de l'arquitectura rural de Catalunya Nord

 

 

 

L'activitat es centra en la realització de l'Estudi de l'arquitectura rural de les comarques de Catalunya Nord (Capcir, Cerdanya, Vallespir, Rosselló i Conflent). El projecte es realitza amb la col·laboració de l’Associació Terra Nostra de Prada (Conflent).

Les activitats realitzades han estat:

a) La recopilació, anàlisi i avaluació dels inventaris patrimonials existents. Elaboració d'un diagnòstic de tots els inventaris, bibliografia i estudis patrimonials existents de la zona.

b) L'elaboració d'un inventari selectiu de les construccions corresponents a l'arquitectura rural d'aquestes comarques. Elaboració de la relació de masies a catalogar, realització del treball de camp i introducció de la informació a la base de dades.

c) La difusió de l'estudi, la inclusió de la informació general del catàleg a la pàgina web i la realització d'exposicions itinerants en què es mostrarà la tipologia arquitectònica de la zona.