Masies que cal conèixer
d’Anna Borbonet, Antoni Pladevall i Font,
Joan Curós i Joan Maluquer i Ferrer,
amb prefaci de Xavier Barral i Altet,

El llibre fou presentat per

Antoni Pladevall i Font,
historiador i membre de l’Institut d’Estudis Catalans,

Josep Espar i Ticó,
secretari general de l’Associació Conèixer Catalunya,

Josep Manuel Puente,
president del Centre Excursionista de Catalunya

L’acte tingué lloc dimarts dia 6 de març,
a 2/4 de 8 del vespre, a la
sala d’actes del Centre Excursionista de Catalunya
(carrer del Paradís, núms. 10 i 12, de Barcelona)