21,5 x 25,5 cm
Tapa dura
352 pàgines
Editat per l'Ajuntament de
Barcelona i Angle Editorial


Masies de Barcelona
de Joan Tort i Donada, Valerià Paül i Carril, Eduard Riu i Barrera, Ramon Ripoll i Masferrer, Imma Navarro i Molleví, Elsa Castellà i Làzaro, Carlota Giménez i Compte, Joan Corbera i Palau, Neus González i Monfort, Marta Grau i Serrat, Manel Martín i Pascual i Gemma Mateo i Vicente, Joan Busqueta, Núria Font i Casaseca, Julio Baños i Soria, Joan F. Cabestany i Fort

L'any 2005 des de la Fundació Mas i Terra decidírem tirar endavant un projecte d'inventari de les masies del Pla de Barcelona, amb l'objectiu de documentar-hi totes les masies, tant les desaparegudes com les existents, dins el marc de l'Estudi de la Masia dels Països Catalans.

Els textos previs a l'inventari de les masies que avui ens han pervingut i han superat el pas del temps i la pressió de l'expansió inevitable de la ciutat esbossen aspectes tan importants com l'evolució del paisatge i de l'arquitectura civil del Pla de Barcelona, o la descripció de les característiques arquitectòniques de les masies barcelonines. A continuació, hi ha les masies que tenim avui distribuïdes per districtes. Cada capítol compta amb una introducció històrica a càrrec d'un estudiós que prèviament ja havia treballat sobre les masies del districte. Ha estat també una manera de valorar la tasca continuada de persones que estimen i lluiten pel nostre patrimoni.

Esperem que amb aquesta edició els barcelonins, i també els que no ho són, descobreixin el solc rural que hi ha dessota aquesta metròpoli capdavantera a Europa i al món i aprenguin de respectar aquest passat arquitectònic que, al costat dels grans noms que ha donat l'arquitectura catalana al món, és tocat per l'excel·lència i que constitueix una aportació indefugible a la nostra arquitectura rural.

Web de l'Ajuntament de Barcelona
Web d'Angle Editorial