Estudi de l'arquitectura rural del Montseny

 


 

L'activitat s'ha centrat en la realització de l'inventari de masies del Parc Natural del Montseny per determinar-ne la tipologia arquitectònica pròpia, identificar-ne els valors arquitectònics, històrics, sociològics i paisatgístics i fer-ne la difusió per donar a conèixer els seus valors . És per això que s'ha identificat inventariat i analitzat el conjunt dels elements que formen part del patrimoni arquitectònic d'aquesta zona, amb la finalitat de fomentar la sensibilització cap a aquests béns com a part integrant del patrimoni etnològic del país.

Les activitats realitzades han estat: 

•  La recopilació, anàlisi i avaluació dels inventaris patrimonials existents per a proposar la seva actualització i la realització dels inexistents. Elaboració d'un diagnòstic de tots els inventaris, bibliografia i estudis patrimonials existents. Anàlisi i avaluació d'aquests estudis per a establir-ne les necessitats d'ampliació, revisió i actualització, així com les mancances i la proposta de realització dels inexistents. Així, els nombrosos treballs existents, o en fase de realització, iniciats per particulars, grups o entitats podrien ser sistematitzats i constituir un fons unificat, consultable per a tot tipus d'estudis posteriors, fins i tot la creació de xarxes de treball estables i arrelades en el territori.

•  La identificació i elaboració de la llista dels elements a catalogar. La identificació dels elements a catalogar es realitzà a partir de la recopilació dels inventaris patrimonials existents de la zona. El marc històric i les notes històriques han estat el punt de partida per a elaborar aquest catàleg, a través de la història, la geografia, les notes locals dels pobles i les dades estadístiques i socials de la comarca. S 'ha identificat i elaborat la llista dels elements a catalogar a partir de les dades contingues al Nomenclàtor de l'any 1860, la informació dels catàlegs de masies dels ajuntaments que els tenien fets, així com dels diferents llibres editats que inclouen masies de la zona.

•  L'obtenció de les dades. La fitxa de catalogació s'ha dissenyat especialment per a la presa de dades de cada edifici, de manera que faciliti la tasca dels tècnics i s'aconsegueixi una major coherència en el procés d'obtenció de dades.

•  L'elaboració del catàleg. El catàleg recull totes les dades obtingudes dels elements catalogats a través de la fitxa de catalogació i a partir d'aquí s'extreuen les anàlisis estadístiques i s'elabora una diagnosi provisional. L'objecte d'aquest estudi és l'anàlisi de les construccions rurals des de la seva condició tipològica, això comporta la presa de dades dels edificis i l'anàlisi estadístic global que ens condueix a conclusions científiques sobre la realitat tipològica de cada comarca.

•  Hem identificat i catalogat 762 masies existents, que detallem tot seguit per municipis:

MUNICIPI

COMARCA

NOMBRE DE MASIES

el Brull

Osona

46

Seva

Osona

4

Viladrau

Osona

24

Arbúcies

Selva

145

Breda

Selva

13

Riells i Viabrea

Selva

60

Sant Feliu de Buixalleu

Selva

8

Aiguafreda

Vallès Oriental

20

Campins

Vallès Oriental

16

Cànoves i Samalús

Vallès Oriental

35

Figaró-Montmany

Vallès Oriental

32

Fogars de Montclús

Vallès Oriental

113

Gualba

Vallès Oriental

41

la Garriga

Vallès Oriental

1

Montseny

Vallès Oriental

92

Sant Esteve de Palautordera

Vallès Oriental

9

Sant Pere de Vilamajor

Vallès Oriental

49

Tagamanent

Vallès Oriental

54

TOTAL

762

Projecte realitzat amb la col·laboració de: