PLA DE TURISME RURAL

 • La recuperació del patrimoni arquitectònic: la restauració de les masies i les cases de pagès és un benefici incalculable per a la cultura catalana, atès que és el testimoni d'una manera de ser d'un poble, és l'art popular i nacional sortit de la pròpia terra, arrelat a les tradicions, a l'idioma, a la història, a la cultura, als costums, representatiu del medi on es formà i visqué.
   
 • La diversificació i la diferenciació: és necessari construir el producte integrant en l'oferta d'allotjament les diferents possibilitats i atractius que ofereix cada comarca, mitjançant propostes creatives i innovadores que donin al visitant l'oportunitat de gaudir activament de les seves vacances.
   
 • La millora de la qualitat conjunta: tots els elements que componen la comarca aporten valor al producte turístic, atès que la qualitat d'aquest depèn molt de l'entorn on es trobi. Així, l'accessibilitat dels recursos, la connectivitat interna de la comarca, l'estat de conservació dels nuclis rurals i de les construccions aïllades, la senyalització etc.

 • Amb l'objectiu d'incrementar i millorar la qualitat de l'oferta turística, i per a promoure les accions orientades a la promoció de la comarca, és necessari el desenvolupament de programes atractius per els futurs consumidors del turisme rural, per tal que els animin a desplaçar-se als espais rurals en temporada baixa, els caps de setmana i els ponts.
   
 • La innovació de les estratègies de la comunicació i la comercialització: mitjançant centrals de reserves especialitzades via Internet i via telefònica. I el disseny d'actuacions per a atraure nous clients potencials.