33

la Garrotxa

44


La Garrotxa és una de les comarques en què seria més difícil d'entendre el paisatge que hem heretat dels nostres avantpassats sense valorar en primer lloc la importància del mas: un habitatge on en principi vivia una família, amb les terres que en depenien (la quintana, alguns altres camps i feixes, algun hort, sovint una zona de bosc, uns petits prats).

Aquesta comarca és un territori solcat per nombroses valls de mida mitjana, amb planes petites i vessants força costeruts, coberts sovint per alzinars, per algunes rouredes, i més rarament per pinedes o fagedes. Terra amb rieres, torrents i fonts. Aquestes realitats, relacionades amb un relleu i un clima, ens ajuden a entendre la importància que hi han tingut els masos, al llarg dels darrers mil anys.

Jordi de Bolòs
Universitat de Lleida