33

el Solsonès

44


La comarca del Solsonès, que forma part de la Catalunya central, manté estretes afinitats i relacions humanes amb les comarques veïnes del Bages i el Berguedà. També frontereja amb l'Alt Urgell, la Noguera, l'Anoia i la Segarra. Comprèn l'Alt Cardener, que es vincula amb la serralada pirinenca a través de les serres de Port del Comte, del Verd i d'Ensija. També comprèn les terres altes de la Ribera Salada i un extrem de les terres de l'Alta Segarra. Al centre es troba, a la conca del Riu Negre, un terreny fondal i més planer que envolta la ciutat de Solsona. El corrent fluvial més destacat de la comarca és el Cardener, afluent del Llobregat, que vers la part més llevantina de la comarca creua de nord a sud; ja fora dels límits comarcals, s'hi uneix l'aigua d'Ora, enriquida a l'origen per l'aigua de Valls, en terrenys que fronteregen amb el Berguedà. Un altre corrent notable és la Ribera Salada, que recull les rieres de Canalda, Odèn i Rialb i és tributària del Segre, riu vers el qual també es dirigeixen les aigües d'altres petits corrents del sector de ponent, com ara el torrent de Pinell o la riera de Llanera. La comarca es caracteritza per la varietat i la bellesa del seu paisatge, que a la part alta i muntanyosa presenta serres, cingleres i penyals de formes capricioses que amaguen valls i fondalades riques en aigua i vegetació i petits centres de població. Destaquen, per la seva bellesa natural, molts indrets de l'ampla Vall de Lord, i en especial alguns sectors de la Vall d'Ora. El bosc, sobretot les grans pinedes que alternen amb els sectors de pasturatge i els quintars o conreus que envolten masos d'estructures pluricentenàries .

Antoni Pladevall i Font
Institut d'Estudis Catalans