FMT-007

  • Comarca: Alt Camp
  • Tipus d'immoble: Dues masoveries
  • Tipus de masoveria: Masoveria rural sense explotació agrària
  • Estat: Una de les masoveries necessita obres de conservació, reparacions i manteniment. L'altra necessita obres de rehabilitació (adequació estructural i funcional)