Xarxa Euroregional d'Arquitectura Rural

Les entitats que integren la Xarxa Euroregional d'Arquitectura Rural són:

 • Centre d'Estudis Ribagorçans (Aragó)
  Fundació Mas i Terra (Catalunya)
  Obra Cultural de Menorca (Illes Balears)
  Association Université Catalane d'Été (Llenguadoc-Rosselló)
  Societat Andorrana de Ciències (Andorra)
  Obra Cultural de l'Alguer (Sardenya, Itàlia)

El caràcter de la xarxa de treball, oberta a la participació de tots els agents interessats en la conservació, l'estudi i la difusió de l'arquitectura rural, representa un gran potencial per a la conservació dels valors i dels recursos culturals.

OBJECTIUS DE LA XARXA EUROREGIONAL D'ARQUITECTURA RURAL

L'objectiu general de la Xarxa Euroregional d'Arquitectura Rural és la col·laboració del conjunt de les entitats que es dediquen, primordialment o en part, a fer recerca i difusió dels elements que integren l'arquitectura rural.

Volem ser un punt de trobada en què les persones i les entitats interessades en l'arquitectura rural intercanviïn idees i coneixement i contribueixin a la seva difusió. Es tracta també d'una xarxa oberta a la participació d'experts, estudiosos i persones interessades en la temàtica.

La Xarxa dóna suport a la tasca de les entitats que desenvolupen programes d'estudi de l'arquitectura rural, en fa difusió especialitzada i general i treballa amb les institucions i els agents implicats per a promocionar-la.

La Xarxa Euroregional d'Arquitectura Rural es una organització de caràcter tècnic i divulgatiu amb vista a impulsar els estudis de l'arquitectura rural , i amb els objectius de facilitar informació, formació, qualitat, assessorament i suport, recerca, impuls i difusió en favor de l'arquitectura rural.

ACTIVITATS

A) Desenvolupament del Centre de Recursos d'Arquitectura Rural. Una de les finalitats de la Xarxa d'Arquitectura Rural és el desenvolupament del Centre de Recursos d'Arquitectura Rural. Aquest és un servei que té per objectiu donar suport a la tasca de recerca dels professionals que estudien aquest àmbit, d'apropament de les entitats que participen en la Xarxa i de foment del treball cooperatiu entre els estudiosos.

B) Una xarxa d'iniciatives, organitzacions i professionals amb un compromís. La Xarxa és formada per organitzacions i persones físiques vinculades i implicades en l'estudi i la difusió de l'arquitectura rural. La voluntat de la xarxa és que tots els seus membres se sentin part d'una veritable xarxa d'iniciatives formant part del capital relacional de la xarxa. La Xarxa fomenta al màxim, i a través d'iniciatives i projectes concrets: el diàleg, el debat, l'intercanvi d'experiències, les aliances entre les organitzacions, les col·laboracions (professionals i voluntàries) entre organitzacions i la contribució de professionals (territorials i experts) en el projectes de la xarxa i els seus membres. La finalitat es promoure el treball en aliança.

C) Participació dels diferents agents públics i privats. El sector del patrimoni cultural es troba en una situació caracteritzada per una gran riquesa monumental però amb deficiències importants pel que fa la conservació i la difusió d'aquest patrimoni. El nostre objectiu és identificar, inventariar i fer conèixer el conjunt dels elements que conformen el patrimoni rural, a fi de sensibilitzar la comunitat sobre els seus valors i sobre la necessitat de preservar-lo. Aquesta primera fase d'actuació ha d'afavorir en una segona fase l'establiment d'actuacions concretes de preservació, conservació i rehabilitació d'aquest patrimoni.