Repoblament i teletreball

  • Implantació del teletreball de manera integradora amb la cultura i les formes arquitectòniques ja existents, és a dir amb la rehabilitació de masies i cases de pagès existents i en procés d'abandonament.

    Promoure el teletreball, entenent-lo com a sistema d'ocupació que afavoreix, per una banda, el manteniment de la població autòctona i, per l'altra, l'atracció de treballadors d'alt nivell de formació de les zones properes, així com l'ampliació de les estades al camp dels teletreballadors a canvi d'una millor qualitat de vida.

    Desenvolupament d'accions de divulgació del concepte de teletreball i les seves possibilitats.

    Presa de consciència de la importància de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) com a agents generadors d'ocupació i riquesa dels municipis.

    Integració a la Societat de la Informació i el coneixement com a element fonamental de la innovació en el món rural.