Projecte MASIAIRE

Masiaire: Pertanyent a la masia; masover (Diccionari català - valencià - balear)

La masoveria és un model alternatiu d'accés a l'habitatge, que contribueix a la rehabilitació de les masies, a la protecció del patrimoni i al poblament rural.

Des de la Fundació Mas i Terra hem creat un servei que dona l'oportunitat tant a propietaris com a masovers per a recuperar el patrimoni de les masies i aturar així el procés de desaparició viscut en els darrers anys. El nostre paper és el de connectar propietaris i masovers i vetllar pel compliment d'un contracte de masoveria que ambdues parts hauran acordat. Aquesta iniciativa vol incidir especialment en la voluntat de recuperació dels valors històrics i arquitectònics de les construccions, i per això preveiem fer un assessorament que fomenti la utilització de materials i de tècniques constructives tradicionals.

Formulari de propietari que vol oferir la masoveria

Formulari de candidats a masiaires

masiaire@masiterra.cat

Masies que cerquen masiaires

FMT-026
Comarca: Berguedà

FMT-030
Comarca: Moianès

FMT-037
Comarca: Anoia

FMT-042
Comarca: Osona

FMT-043
Comarca: Lluçanès

FMT-044
Comarca: Baix Empordà

FMT-045
Comarca: Alt Penedès

Masies que han trobat masiaires

FMT-002
Comarca: Ripollès

FMT-004
Comarca: la Selva

FMT-005
Comarca: Vallès Occidental

FMT-007
Comarca: Alt Camp

FMT-008
Comarca: Osona

FMT-009
Comarca: Ripollès

FMT-010
Comarca: Osona

FMT-011
Comarca: la Selva

FMT-013
Comarca: la Segarra

FMT-016
Comarca: Ripollès

FMT-017
Comarca: Alt Camp

FMT-020
Comarca: Vallès Occidental

FMT-022
Comarca: Baix Empordà

FMT-023
Comarca: Baix Llobregat

FMT-024
Comarca: Anoia

FMT-025
Comarca: Noguera

FMT-028
Comarca: Vallès Oriental

FMT-029
Comarca: Baix Penedès

FMT-031
Comarca: la Selva

FMT-032
Comarca: Baix Camp

FMT-033
Comarca: Gironès

FMT-036
Comarca: Alt Camp

FMT-039
Comarca: Alt Penedès

FMT-040
Comarca: Pla de l'Estany

EL PROJECTE MASIAIRE

El projecte Masiaire facilita l'accés a un habitatge amb un contracte de masoveria amb la condició que el preu del lloguer és fer-hi les intervencions que calguin per poder-hi viure. La durada del contracte és en funció del cost de les obres a realitzar i sempre acordat amb els propietaris.

És un model alternatiu d'accés a l'habitatge, que contribueix a la rehabilitació de les masies amb l'ús de tècniques constructives tradicionals, a la protecció del patrimoni i al poblament rural.

L'habitatge es cedeix a canvi de l'assumpció d'unes obres de millora o rehabilitació. La cessió es pot fer només a canvi de les obres o que les obres en cobreixin una part i, a més, es faci una aportació monetària.

La cessió de l'immoble és temporal, acordat entre totes dues parts i en funció de les obres que calgui realitzar i de les característiques de l'habitatge.

El masover assumeix el cost i el finançament de les obres, permet al propietari, una vegada finalitzat el contracte, disposar de la masia sense necessitat d'inversió.

Les obres es poden desenvolupar prèviament a l'ocupació de la masia o de manera esglaonada. Les obres poden ser dutes a terme pels masovers o professionals.

Permet l'ús d'una masia que no disposa de les condicions d'habitabilitat suficients. Això facilita la recuperació del patrimoni rural, sobretot en els casos en què els propietaris no poden rehabilitar-les. En frena el deteriorament i garanteix el dret a un habitatge digne i assequible.


QUÈ OFERIM ALS PROPIETARIS?

El projecte Masiaire ofereix als propietaris la possibilitat de preservar les masies que posseeixen, tot aturant el procés de degradació que tenen per trobar-se deshabitades. D'altra banda, les intervencions que es preveu que faran els masovers faran que l'immoble no només no perdi valor, sinó que aquest es mantindrà o fins i tot augmentarà. Així mateix, tindran la possibilitat d'oferir un habitatge digne als masovers i que així contribueixin al repoblament de l'entorn rural.

Si voleu oferir el vostre mas, ompliu el formulari: Formulari de propietari que vol oferir la masoveria


QUÈ OFERIM ALS MASIAIRES?

La possibilitat de viure en un entorn rural i de contribuir en la recuperació del patrimoni de les masies. Oferim als masiaires l'accés a un habitatge a condició de fer-hi les intervencions que calguin perquè hi puguin viure, que quedaran acordades al contracte. El cost i finançament de les obres aniran a càrrec dels masovers, excepte en els casos de reformes estructurals en què es requereixi un gran coneixement tècnic i que els masovers no puguin assumir. Una vegada s'hagin superat els terminis acordats de les intervencions, els masovers podran mantenir l'habitatge per un temps acordat en funció de la inversió feta tot pagant un lloguer de baix cost pel manteniment que es farà sobre la construcció. De forma complementària, adquiriran coneixement en tècniques constructives tradicionals.

Si voleu ser masiaires, ompliu el formulari: Formulari de candidats a masiaires


Si voleu més informació, contacteu amb nosaltres masiaire@masiterra.cat