33

BIBLIOTECA DE LA MASIA

44

AADD, Geografia comarcal de Catalunya. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1981.

AADD, Les masies del Prat. El Prat de Llobregat: Ajuntament del Prat de Llobregat, 1989.

AADD, El territori i la casa: 2n Curset d’estiu d’arquitectura popular. Lleida: Amics de l’Arquitectura Popular – Pagès Editors, 2002.

AADD, J. Puig i Cadafalch: l’arquitectura entre la casa i la ciutat. Barcelona: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 1989.

AADD, Nomenclator dera Val d’Aran. Conselh Generau d’Aran, 2003.

AADD, De la balma a la masia: L’hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental. Granollers: Museu de Granollers, 2003.

AADD, Patrimoni i societat. València: Universitat de València, 2004.

AADD, Des del cim de la torre: La domus d’Olivet. Granollers: Museu de Granollers, 2004.

AADD, Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya – Institut d’Estudis Catalans, 2003.

AADD, L’habitatge temporal: L’home i la pedra. València: Universitat de València, 2004.

AADD, Nomenclátor de la provincia de Barcelona, 1860. (Nomenclator que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., de las cuarenta y nueve provincias de España. Dispuesto por riguroso orden alfabetico entre las provincias, partidos judiciales y entidades de población). Madrid: Imprenta de José Mª Ortiz, 1860.

AADD, Aramunt Vell. Barcelona: Escola d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 2004.

AADD, El llibre del poble de Castellcir. Castellcir: Ajuntament de Castellcir, 2003.
AADD, Places de Barcelona. Barcelona: Escola l'Horitzó, 1981.
AADD, Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares. Palma de Mallorca: Sociedad de Historia Natural de Baleares, 1956.
AADD, Rellotges de sol de Catalunya. El Papiol: Editorial Efadós, 2004.
AADD, Llibre blanc del sector agrari. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2001.
AADD, La masia catalana. Figueres: Brau Edicions, 2005.
AADD, Inventario de Arquitectura Rural Alavesa. I- Valle de Aramayona. Vitoria: Diputación Foral de Álava, 1981.
AADD, Catalunya a fons. Castells, catedrals i monestirs. Barcelona: Planeta DeAgostini, 2005.
AADD, Els masos de Rossell. Estudi i mostra fotogràfica de micropoblacions tradicionals al terme de Rossell. Rossell: Grup d'Estudis Rossell, 2001.
AADD, Diccionari Nomenclàtor de pobles i poblats de Catalunya. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1931.
AADD, Arquitectura y espacio rural en Ibiza. Eivissa: Demarcació d'Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, 2002.
AADD, Oportunitats per a la custòdia del territori als municipis. Vic: Xarxa de Custòdia del Territori, 2005.
AADD, La mineria a Catalunya. El Berguedà. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2001.

Albaigès i Olivart, Josep M., El Santuari de la Salut. Barcelona: Editorial Montblanc-Martín, 1986.

Almerich, Lluís, Els castells de Catalunya. Barcelona: Editorial Millà, 1947.

Alonso, M. Assumpció, i Benet Cervera, Guia de l’arquitectura popular de les comarques gironines. Barcelona: La Gaya Ciencia, 1977.

Amades, Joan, La casa. Barcelona: José de Olañeta, editor, 1982.

—, «Tradicions de la seu de Barcelona», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. vol. 450 (novembre 1932)

Angioni, Giulio i Antonello Sanna, L'architettura popolare in Italia. Sardegna. Roma: Editori Laterza, 1996.
Armstrong, Jorge, Historia civil y natural de la isla de Menorca. València: Librería París Valencia, 1996 (Reimpressió de l'edició de 1781)
Aubert, Marcel i Jean Verrier, L'architeture française. París: Les Editions d'Art et d'Histoire, 1943.
Augé, Josep, Masies i cortals de Castelló d'Empúries. El seu rem la seva gent (1930-1990). Castelló d'Empúries: Ajuntament de Castelló d'Empúries, 1991.

Bach, Antoni, Masies del Solsonès. Solsona: Consell Comarcal del Solsonès, 1995.

, Navès i la Vall de Lord. Navès: Ajuntament de Navès, 2003.
, Olius. Un poble del Solsonès . Solson: Arxiu Diocesà de Solsona, 1990.
Bargalló, Eva, Les més belles cases pairals i masies de Catalunya. Barcelona: Edicions Cap Roig, 1988.

Barral i Altet, Xavier (ed.), Josep Puig i Cadafalch: Escrits d’arquitectura, art i política. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2003.

, Catalunya destruïda. Barcelona: Edicions 62, 2005.
Bertrán, Juan Antonio. Luces y visiones de la Cerdaña. Barcelona: Editorial Joventut, 1997.
Blasi i Espinosa, F., «Riberes del Gaià», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. vol. 438 (novembre 1931)
Bolòs i Masclans, Jordi de, Els orígens medievals del paisatge català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2004.
, Els molins fariners . Barcelona: Ketres Editora, 1983.

Bonet i Garí, Lluís, Les masies del Maresme. Barcelona: Editorial Montblanc-Martín – Centre Excursionista de Catalunya, 1983.

Borbonet, Anna, La masia. Barcelona: Columna,1996. (Col·l. «Terra Nostra», núm. 38.)

Brutails, Joan-August, Étude sur la condition des populations rurales du Rousillon au Moyen Âge. París: Alphonse Picard, éditeur, 1891.

Caballé, Francesc i Reinald Gonzàlez, « Documentació del patrimoni arquitectònic i arqueològic » Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya . núm. 120 (juliol 2003)
Cabestany i Fort, Joan F., La Marca de l'Alt Gaià: el castell de Queralt (segles VIII-XII). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2000.
Camiade i Boyer, Martina, La casa en la comunitat andorrana, del s. XVII al s. XIX. Andorra la Vella: Editorial Andorra, 2001.

Camps i Arboix, Joaquim de, La masia catalana. Barcelona: Aedos, 1969

—, Les cases pairals catalanes. Barcelona: Destino, 1965.

—, Modernitat del dret català. Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1953.

—, Història de l'agricultura catalana. Barcelona: Editorial Tàber, 1969.
Casas, Josep M., Matamargó, terra i esperit. Lleida: Pagès editors, 2003.
Casassas i Simó, Lluís, Fires i mercats a Catalunya. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, Institut d'Estudis Catalans, 2000.
Castells, Kim. Casas de los Pirineos. Barcelona: Editorial Joventut, 1996.
Chevalier, Marcel, El paisatge a Catalunya. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, Institut d'Estudis Catalans, 2004.

Codina, Jaume, Delta del Llobregat: La gent del fang. Granollers: Editorial Montblanc, 1966.

Colomer, Jordi, Memorial de les cases de Prats de Molló. Arles, 2001

Comas i Duran, Pere, i Josep Castells i Pubill, Cases de pagès: Cardedeu i rodalia. Cardedeu: Ed. Casa de Cultura Dr. Daurella de Cardedeu, 1982.

Cortada i Colomer, Lluís, Estructures territorials, urbanisme i arquitectura poliorcètics a la Catalunya preindustrial. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1998.

Costa i Savoia, Ernest, Viatges amb els pastors transhumants. Barcelona: Editorial Montblanc – Centre Excursionista de Catalunya, 1987.

Curós i Vilà, Joan, Arquitectura rural de la Garrotxa. Girona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 1993.

Cuspinera i Font, Lluís i Carme Clusellas i Pagès, Patrimoni arquitectònic de les Franqueses. les Franqueses del Vallès: Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 2002.

Danés i Torras, Josep, «Notes referents a les masies de les valls de Bianya, Castellar de la Muntanya i Valldebach», Estudis Universitaris Catalans, vol. V (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1919).

—, «Memòria dels treballs de la Fundació Concepció Rabell», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 381 (febrer 1927).

—, «Estudi de la masia catalana», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. LXIII (juliol 1933).

—, «Antiguitats de Tona», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. 450 (novembre 1932).

Dantí i Riu, Jaume i Joan Ruiz i Calonja, Castellcir. Barcelona: Rafael Dalmau, Editor, 1993.
Díez i Quijano, Desideri, Les Masies d'Horta. Barcelona: El Tinter, 1986.

Faraudo de Saint-Germain, Lluís, «Una casa catalana de llauradors vilatjans del segle XV», Miscel·lània Puig i Cadafalch. Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Històrics, Institut d’Estudis Catalans, 1947-1951.

Farré i Capdevila, Jordi i Andreu Moix i Capdevila, Els noms de casa de Llorenç i Maldà. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1993.

Ferrer i Alòs, Llorenç, Masies de Catalunya. Barcelona: Angle Editorial, 2003. (Fotografies de Pere Pascual i Rosina Ramírez)

, La vida rural a Catalunya. Barcelona: Angle Editorial, 2002.
, «El mas Paloma d'Artés (una documentació del segle XIX)», Estudis d'Història Agrària vol. 9 (1992)
Ferrer i Abárzuza, Antoni, De camp a ciutat. Les finques i les cases de l'eixample de la ciutat d'Eivissa. Eivissa: Miquel Costa Costa, 2005.

Flaquer, Santi, El Solsonès. Barcelona: L’Ocell de Paper, 1998.

Fodde, Enrico, Architetture di terra in Sardegna. Càller: Aipsa Edizioni, 2004.

García-Delgado Segués, Carlos, La casa popular mallorquina. Palma de Mallorca: José J. de Olañeta, Editor, 1998.
Garcia_Pey, Enric, Vallromanes, noms de lloc i casa. Vallromanes: Ajuntament de Vallromanes, 2003.
Garrido, Carlos. Sentir las Islas. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Barcelona: Editorial Joventut, 1997.
Gavín, Josep M., Inventari d'esglésies Solsonès. Valldoreix: Arxiu Gavín, 1986.

Gibert, Josep, La masia catalana: Origen, esplendor i decadència. Barcelona: Editorial Millà, 1985.

Giménez i Mor, Gerard, i Teresa Giménez i Pérez, Masies del Prat. El Papiol: Editorial Efadós, 2003.

Giral i d'Arquer, Eugeni, Les cases a bon preu. Les institucions socials i els problemes obrers . Barcelona: Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, 1920.
Giralt i Raventós, Emili i Josep M. Salrach, Història Agrària dels Països Catalans. Antiguitat. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, 2005.
, Història Agrària dels Països Catalans. Edat Mitjana. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, 2004.

Griera, Antoni, «La casa catalana», Butlletí de Dialectologia Catalana, vol. XX (1933), ps. 13-329

—, «El jou, l’arada i el llaurar», Butlletí de Dialectologia Catalana (1923), ps. 80-101

—, «Feines i costums que desapareixen», Butlletí de Dialectologia Catalana (1928), ps. I-40

Griñó, David, Oficis que es perden. Barcelona: Editorial Millà, 1981

Jordi, V. i E. Taltavull, «Arquitectura rural (I)». Enciclopèdia de Menorca. Maó: Obra Cultural de Menorca, 1979

—, «Arquitectura rural (II)». Enciclopèdia de Menorca. Maó: Obra Cultural de Menorca, 1979

—, «Arquitectura rural (III)». Enciclopèdia de Menorca. Maó: Obra Cultural de Menorca, 1979

—, «Arquitectura rural (IV)». Enciclopèdia de Menorca. Maó: Obra Cultural de Menorca, 1979

Juan i Arbó, Sebastià, La masia. Barcelona: Editorial Selecta, 1979.
Lacuesta, Raquel, Els municipis i el patrimoni arquitectònic. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2003.
Llinàs i Pol, Joan i Jordi Merino i Serra. La Selva, terra d'aigua. Barcelona: Editorial Joventut, 2000.
Llobet, Salvador, Records de Granollers. Granollers: Hemeroteca Municipal Josep Móra, 2005.

Martorell, Jeroni, Interiors (la Casa). Barcelona: IG Seix & Barral Herms, SA 1923.

—, «Passeig Arqueològic de la Falsa Braga a Tarragona», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. 462 (novembre 1933)

Mazzella, León, Pobles Pirinencs. Barcelona: Editorial Juventud, 1996.

McNeill, J.R., El mundo de las montañas del Mediterráneo. Barcelona: Editorial Mediterrània – Fundació Territori i Paisatge, 2004.

Mimó i Llobet, J. , Guia excursionista a les masies del terme de Cerdanyola. Cerdanyola: Monografies Cerdanyolenques [1943?]
Miralda, Salvador, Itineraris a Castells i breus notícies històriques. 1a sèrie. Barcelona: Rafael Dalmau, Editor, 1963.
, Itineraris a Castells i breus notícies històriques. 2a i 3a sèrie. Barcelona: Rafael Dalmau, Editor, 1965.
Miró, Josep, et alii , La Catalunya Pobra. Barcelona: Editorial Nova Terra, 1974.

Moll, Francesc de B., «Vocabulari popular de l’art de la construcció», Butlletí de Dialectologia Catalana, vol. XXIII (1936), ps. 1-38

, Els llinatges catalans . Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1982.

Moneo, Rafael, Jeroni Moner. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2002.

Moner, Jeroni, Arcadi Pla i Josep Riera, 2C Construcción de la Ciudad, núms. 17-18 (1975). («La masía: Historia y tipología de la casa rural catalana».)

Mosa, Vico, Architetture sassaresi. Sàsser: Carlo Delfino Editore, 1998.

Murray, Donald, Fincas Rústicas de las Baleares. Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1980.
Navarro i Molleví, Imma, El món rural a les Corts. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2004.

Parés i Ganyet, Quirze, La despoblació rural i les masies de Collsacabra. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 2001.

Pi de Cabanyes, Oriol, Cases senyorials de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 2002. (Fotografies de Marta Povo)

Pla i Cargol, Joaquim, Art popular i de la llar a Catalunya. Girona: Editorial Dalmau – Carles Pla SA, 1936.

Pladevall, Antoni, i Ramon Vinyeta, Orís. Granollers: Editorial Montblanc-Martín, 1972.

Pladevall, Antoni, et alii, El Solsonès i la Noguera. Barcelona: Pòrtic, 2001.

Planes i Albets, Ramon, La descripció dels arxius municipals catalans fins a la fi del segle XIX: L’arxiu de la ciutat de Solsona. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1993.

Puig i Cadafalch, Josep, «L’història de l’arquitectura catalana», Estudis Universitaris Catalans, gener-febrer (1907), ps. 20-22

—, «La casa catalana», I Congrés d’Història de la Corona d’Aragó (Barcelona: Stampa d’en Francisco Altés, 1909), ps. 1041-1060

—, L’arquitectura romànica a Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2001. (Reimpressió de l’edició de 1909-1918)

Ribas i Piera, Manuel, Reports de la recerca a Catalunya. Arquitectura i urbanisme. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2000.

Ribot, Pere, El Montseny. Barcelona: Edicions Destino, 1976. (Fotografies de Raimon Camprubí)

Ripoll,Ramon, Les masies de les comarques gironines. Girona: Gòthia, 1983.
Sagarra Trias, Ferran, Barcelona, ciutat de transició (1848-1868). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1996.
Sanchis i Guarner, M., Les barraques valencianes. Barcelona: Editorial Barcino, 1957.

Sandiumenge, Magí, La masia catalana. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1929.

Sanrama i Felip, Magda, Cases natals de Catalunya. Barcelona: Edicions Sirocco, 1985.
Segret i Riu, Manuel, Aportacions a la història de la vila de Sant Llorenç de Morunys. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1978.
, Sant Llorenç de Morunys. Breu resum històric de la vila (Del s. XVI al s. XIX) . Berga: L'Albí Jaume Huch Editor, 1997.
Serra i Feu, Ricard, Solsonès i Alt Urgell. Mollerusa: Ricard Serra i Feu, 2002.

Solé i Sabarís, Lluís, Los Pirineos. Barcelona: Editorial Alberto Martín, 1951.

—, Geografia de Catalunya. Barcelona: Editorial Aedos, 1958.

Torres, Estanislau, El Pirineu. Barcelona: Edicions Destino, 1971. (Fotografies de Francesc Català Roca)

Tort i Donada, Joan i Pere Tobaruela i Martínez, L'home i el territori. Barcelona: Rafael Dalmau, Editor, 1999.

Vallverdú, Josep, Els rius de Lleida. Barcelona: Edicions Destino, 1973. (Fotografies de Ton Sirera)

Vergés i Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès. Granollers: Editorial Montblanch-Martín, 1974.

Vicens i Vives, Jaume, Notícia de Catalunya, 1954

Vidal, Tomàs, La casa rural y la arquitectura tradicional menorquinas. Estudio geográfico. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1973.
, «Activitats productives tradicionals: la pagesia (I)», Enciclopèdia de Menorca. Maó: Obra Cultural de Menorca, 1979.
, «Activitats productives tradicionals: la pagesia (II)», Enciclopèdia de Menorca. Maó: Obra Cultural de Menorca, 1979.
, «Activitats productives tradicionals: la pagesia (III)», Enciclopèdia de Menorca. Maó: Obra Cultural de Menorca, 1998.

Vila, Marc Aureli, La casa rural a Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1980.

Vilà i Soler, Jofre, Diversòrum sitgetà. Entrellat de costums, fets i dites populars. Sitges: Ajuntament de Sitges, 1998.

Violant i Simorra, Ramon, «Ritus i cerimònies de construcció», Miscel·lània Puig i Cadafalch (Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Històrics, Institut d’Estudis Catalans, 1947-1951), ps. 173-183

—, L’art popular decoratiu a Catalunya. Barcelona: Les Belles Arts, 1948.

—, «Festes Tradicionals del Pallars», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XLIII (agost 1933).

—, Obra Oberta, 4. Barcelona: Altafulla, 1981.

—, El càntir per aigua. Reus: Arxiu Històric Municipal de Reus i Carrutxa, 2003 (Reimpressió de l'edició de 1951)