La FUNDACIÓ MAS I TERRA, FUNDACIÓ PRIVADA fou creada el 28 de març de 2003 per a temps indefiniti amb domicili a l’Escola de Pegueroles de Navès (Solsonès, Lleida) amb la finalitat principal de dur a terme actuacions encaminades a la conservació i la recuperació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural.

La raó que ens dugué a crear la fundació és que, sortosament, som un país en què, de patrimoni, n'hi ha molt i de molt diversa mena, però que ha sofert una tria d'allò que s'ha d'inventariar i conservar de manera selectiva, deixant de banda alguns elements que també formen part del nostre passat però als quals no s'ha donat prou valor històric i cultural. Amb seguretat un dels oblits més importants han estat les masies. Aquestes han ocupat un lloc destacat a la vida quotidiana i sempre han estat lligades al passat històric, fins i tot donant fe d'esdeveniments. Conserven un significat cultural que ens acosta al passat del seu entorn i de les quals podem descobrir valors diversos: tenen un valor sociològic que reflecteix les formes de vida de l'home al llarg del temps; un valor artístic com a obra d'artesania humana i manifestació de diferents estils; i una càrrega simbòlica que es manifesta en la decoració, els materials utilitzats, la tipologia i les formes.

La recuperació del patrimoni arquitectònic és un benefici incalculable per a la cultura catalana, atès que és el testimoni d'una manera de ser d'un poble, és l'art popular i nacional sortit de la pròpia terra, arrelat a les tradicions, a l'idioma, a la història, a la cultura, als costums, representatiu del medi on es formà i visqué. La bellesa del món rural es troba en la seva diversitat, en els seus contrastos i en la definició de la seva identitat.

 

 • Patronat

  President: Joan Maluquer i Ferrer
  Vicepresident: Ramon Clotet i Vilalta
  Secretària: Ester Viñuales i Granel
  Vocals: Pilar Barrachina i García
  Dolors Bruguera i Bellmunt
  Anna Pujadas i Matarín

 • Lluís Auqué (arquitecte)
  Joan Becat (geògraf, UP)
  Jordi de Bolòs (historiador, UdL)
  Joan Curós i Vilà (arquitecte, UPC)
  Joan Peytaví i Deixona (historiador, UP)
  Antoni Pladevall i Font (historiador, IEC)
  Anna Pujadas i Matarín (historiadora de l'art, UPF)
  Miquel del Rey (arquitecte, UPV)
  Joan Tuneu i Torres (historiador)
  Joan Tort i Donada (geògraf, UB)

 • La Fundació Mas i Terra té per objecte:

  a) Promoure les actuacions destinades a la conservació i la recuperació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural dels Països Catalans.

  b) Promoure tot tipus de publicacions, sigui quin sigui el seu suport, relacionades amb la conservació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural.

  c) Col·laborar amb altres entitats i associacions que tinguin interessos o afinitats similars.

  d) Promoure i participar en la creació de centres d'estudis i de recerca específics, de delegacions i de societats que, amb les mateixes finalitats, operin en aquest àmbit.

  e) Dur a terme i prestar suport a tot tipus d'activitats encaminades a promocionar i afavorir el coneixement i la conservació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural.

  f) Assessorar i dur a terme estudis i informes relacionats amb les activitats que li són pròpies.

  g) Concedir premis, beques i ajuts de tot tipus per a estudis i treballs relacionats amb les activitats que li són pròpies i difondre'n, mitjançant publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals, els resultats.

  h) Organitzar cursos i promoure la formació en tècniques de construcció tradicionals, la iniciació a la rehabilitació i la restauració d'edificis, la recuperació d'antics oficis i l'organització de seminaris monogràfics i conferències.

  i) De manera directa o mitjançant la cooperació amb tercers, promoure i realitzar la recuperació i la rehabilitació de construccions històriques i dels paratges naturals i, d'acord amb les finalitats expressades en aquests estatuts, la seva explotació.

  j) Elaborar plans sobre avaluació de la situació i estat de les masies i les cases de pagès, rehabilitació de masies, viabilitat econòmica de les cases de pagès mitjançant el turisme rural i els hotels rurals, i implantació i promoció de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en el medi rural.

  k) Qualsevol altra activitat relacionada amb la conservació i la recuperació del patrimoni històric, arquitectònic, natural i cultural.

 • Universitat Politècnica de Catalunya
  Fundació Universitat Catalana d'Estiu
  Universitat Pompeu Fabra
  Centre Excursionista de Catalunya