PLA DE REHABILITACIÓ DE LES MASIES

 • Aproximar i facilitar els serveis de revisió amb la implementació dels mecanismes necessaris per tal d'establir les condicions adequades per a la rehabilitació de les masies i les cases de pagès.

 • El nostre equip tècnic especialitzat inspeccionarà la construcció, en determinarà les possibles anomalies i elaborarà un dictamen tècnic sobre l'estat de conservació i el manteniment de l'edifici, on es detallaran les reformes més adients.
   
 • Oferim els serveis d'assessorament que ajudaran a fer la rehabilitació amb criteris de qualitat i eficàcia, i adequats a la necessitat de cada edifici. Només amb aquesta mesura n’és possible la recuperació i el manteniment de l'activitat.
   
 • Manteniment dels edificis rehabilitats, mitjançant petites actuacions periòdiques que permetin tenir sempre l'edifici en bon estat. 
   
 • Política de sensibilització de la població de la zona a través de la difusió d'aquest projecte.

 • Rehabilitar edificis i mantenir-los és invertir en qualitat de vida.