FMT-026

  • Comarca: Berguedà
  • Tipus d'immoble: Torre
  • Tipus de masoveria: Masoveria rural sense explotació agrària
  • Estat: Necessita obres de conservació, reparacions i manteniment
  • Instal·lacions: aigua de la xarxa comunitària, aigua de pou, electricitat de la xarxa i desguàs a la xarxa comunitària