FMT-036

  • Comarca: Alt Camp
  • Tipus d'immoble: Molí
  • Tipus de masoveria: Masoveria rural amb explotació agrària (2,4 hectàrees)
  • Estat: Té les mínimes condicions necessàries per a viure-hi
  • Instal·lacions: aigua de la xarxa comunitària, aigua de pou, electricitat de la xarxa i desguàs a la xarxa comunitària