FMT-037

  • Comarca: Anoia
  • Tipus d'immoble: Masia
  • Tipus de masoveria: Masoveria rural sense explotació agrària (possibilitat 1 ha de cultiu i 2 ha de bosc)
  • Estat: Necessita obres de rehabilitació (adequació estructural i funcional)
  • Instal·lacions: aigua de pou i electricitat de la xarxa.