FMT-038

  • Comarca: Gironès
  • Tipus d'immoble: Masoveria
  • Tipus de masoveria: Masoveria rural sense explotació agrària (possibilitat d'hort i 3 ha de bosc)
  • Estat: Necessita obres de reforma (millora, modernització, adaptació, adequació o reforç)
  • Instal·lacions: aigua de pou i electricitat de la xarxa.