FMT-039

  • Comarca: Alt Penedès
  • Tipus d'immoble: Masoveria
  • Tipus de masoveria: Masoveria rural sense explotació agrària (possibilitat de disposar d'una part de la terra de la casa)
  • Estat: Necessita obres de conservació, reparacions i manteniment
  • Instal·lacions: aigua de pou i electricitat de la xarxa.