FMT-040

  • Comarca: Pla de l'Estany
  • Tipus d'immoble: Molí
  • Tipus de masoveria: Masoveria rural sense explotació agrària (pati i feixa)
  • Estat: Necessita obres de conservació, reparacions i manteniment
  • Instal·lacions: electricitat de la xarxa.